Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 


Đi Mặt
Nguyễn Thị Cc

 

C một buổi sng thật khc thường

Trong ta n, anh v ti nghẹn ngo đối mặt

Tưởng đ . . . chia tay v mi mi

Những thng năm khắc khoải

Thi l hết, chẳng cn . . .

Định mệnh . . .số phận, con người b tay

Trước thượng đế v ngn ngữ của tri tim

Lại trở về chốn cũ . . .rưng rưng . 

Nguyễn Thị Cc
(Cc Ban - Dục Mỹ )
8/1992

 

 

  
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com