Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cơm Nguội Đ Lng
Nguyễn Thị Cc

 

 

 

Bậu ơi! cơm nguội đỡ lng

Dầu sao th cũng vợ chồng bấy lu

Khng thương th bỏ từ đầu

Để chi tc đ phai mu mới ch

Bậu ch ti xấu pht gh

Bậu ch ti qu vụng về, ngu si

Ngẫm ti chẳng tội tnh chi

Nhưng Bậu kể lể thiếu g tội danh

Bậu nn suy nghĩ ngọn ngnh

Đừng sống bất nghĩa, dễ thnh bất nhn

Với Bậu, ti vẫn n cần

Với em, ti chẳng tiếc thn của mnh

Thing ling tổ ấm gia đnh

Nỡ no Bậu muốn dứt tnh với ti

Xin lng đừng bạc như vi

C khi cơm nguội, Bậu ơi đỡ lng

 

 

Nguyễn Thị Cc (Cc Ban )

 

 

 
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com