Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 


Chuyện Trn H Phố
 

  

Người qu khập khễnh bước

Người m đi theo sau

Hai người dắt du nhau

Giữa trưa h nắng rt

Họ vừa đi vừa ht

Tay ngửa mũ xin tiền

Chợt người m t nghing

Người qu vội vng đỡ

Anh dặn d nhắc nhở

My nhớ vịn vai tao

Chưa ni thm lời no

Anh vấp chn đổ xấp

Người m như bất chấp

Quờ quạng đi tay gầy

 My ở đu ? . .ở đu ?. . .

 

Nguyễn Thị Cc
(Cc Ban - Dục Mỹ )

 

 

  
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com