Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 Cho Một Người Chưa Quen
Nguyễn Thị Cc

 

 

Ta với người chẳng quen

Cũng chưa lần gặp gỡ

Đối diện chi bỡ ngỡ

Trả nợ g chua cay 

 

Biết nhau chỉ bo my

Chuốc chi lời oan nghiệt

Thi th ta thua thiệt

Để cho vừa lng nhau. 

 

Nguyễn Thị Cc
(Cc Ban - Dục Mỹ )
1986

 

 

  
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com