Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

 

Cm Ơn
Nguyễn Thị Cc

 
Cắm hoa trang tr: Hải Lộc

 

 

Cảm ơn hai đấng sinh thnh

Cho con thừa hưởng phc lnh mẹ cha

Kiếp người nghiệt ng phong ba

Vững tin con vẫn vượt qua định đời

 

Cảm ơn anh thật tuyện vời

Nhờ anh ti biết thi đời bạc đen

Mĩm cười xua đuổi hờn ghen

Thường tnh chi để ố hoen lng mnh

 

Cảm ơn c nhỏ đẹp xinh

Nhờ c ti mới biết mnh bạc duyn

Nhn tnh thế thi đảo đin

Lạnh lng ti dấu sầu ring một mnh

 

Cảm ơn đời lắm nhục vinh

Cho ti sm hối cu kinh thuộc lng

Bao giờ mới hết ma đng

Để ti gọi nắng kh hong cuộc đời

 

 

 

 

Cc Ban
 

 

 
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com