Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc            |                 trang nh www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Cc
Bt hiệu:  Cc Ban

Cựu học sinh:
   * Trung học Đức Linh
Hiện cư ngụ tại:
Dục Mỹ, Ninh Ha
Việt Nam 

 

 

 

 

 
 

 

Bng Hong Hn
Nguyễn Thị Cc

 
Cắm hoa trang tr: Hải Lộc

 

 

Những sợi bạc

Đầu tin trn mi tc

Ta nghe mnh thảng thốt

Đến rồi ư tuổi gi .

 

Nt phi pha

Đ hằn su trn mắt

Như định đời sắp đặt

Thng ngy đ đi qua

 

Ừ đ xa

Một kiếp người rong ruổi

Chẳng cn g đeo đuổi

Chỉ ct bụi đời ta

 

Hy vị tha

Cho tuổi gi cn lại

Chẳng cn g tồn tại

Khi bng đ hong hn

 

Nguyễn Thị Cc (Cc Ban) 2008

 

 

 

Cc Ban
2008

 

 
 

 

Trang Thơ & Truyện của Nguyễn Thị Cc              |                 trang nh www.ninh-hoa.com