Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

  
 

  Mt Ni

 

 

Chợt gặp nhau từ hai đi mắt lạ

Dịu m bất ngờ, tn hiệu nở hoa

Khoảnh khắc qua, mắt xoay chiều bỡ ngỡ

Ngẩn ngơ- rộn rng, cửa sổ mở tung

Đn my vờn gi hẹn ấy gửi sang

Giếng ny nu trong, rung động m vang

Từng sợi vui thầm chuyền nhau qua lại

Kho mi cười khiến bờ kia lấp lnh

Vũ trụ a về dưới đy mắt trong

Ngơ ngc thay! Tia nhy gửi nỗi lng

Mắt len ln nhn như quen như lạ

Sng trải đi bờ, xn xao kh tả

Mắt "bụi trần ai" tuy sắp sang chiều

Vẫn muốn rủ r m ỉ bao điều

Hnh như mắt của nhau sẫm mu ẩn dấu

Sng lo chập chờn, khi ngoằn bất trắc

Nng nổi vụng về, nu ngược thời gian

Vệt chớp lập lo... khng thể gọi tn.

 

   

 

 Hương Đi

 

 

 

         

 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com