Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

  
 

Vng đất mới lạ

                            Tranh vẽ: LL Huyền Chiu 

 

 

Ti mơ vng đất lạ

Qu khứ bỏ sau lưng

Bao vị đắng oằn mnh

Tm về đy khm ph.

 

Ti mơ vng đất mới

Tr ph ha thin nhin

Khơi dng nước bnh yn

Hương đất thơm kh tả.

 

Phải đu vng đất ảo

Mộng thực mi đan xen

Trượt di giữa lằn ranh

Mảng mu như lấp lửng.

 

Đất phong trần đừng vội

Nứt rạn vẫn băng qua

Tnh cờ đem cơ hội

Kht vọng trn hương xa...

 

 

 

Hương Đi
23/7/2010

 

 

 

         

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com