Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

                                                                        

 

Vui xun

 

Rộn rng xun đến thăm ti

Cỏ hoa bừng nở với lời nhắn vui

Sng Dinh qu mẹ mỉm cười

Mừng con tay vẫy gọi mời đn đưa

Xa qu ngy ấy chiều mưa

Bốn mươi năm lẻ vẫn chưa đến bờ

Qua rồi ci tuổi hoa mơ

Vẫn cn lng đng lơ ngơ mỗi chiều

Tin thơ xin gửi đi điều

Qun đi sng gi quạnh hiu đời mnh

Mai hồng đn nh bnh minh

Trc đo khoe sắc đậm tnh vui xun.

 

 

 

Hương Đi
 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com