Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

 

                                               Tranh: LL Huyền Chiu

     

TRỞ LẠI MIỀN XANH TƯƠI

 

  ***

Có gì đu ngã trượt

Giọt khuýt nhẹ rơi mau

Đừng gieo chi v́t xướt

Thả nó chìm sng su.

 

Tình ta ṽn còn đó

Hòa quỵn những gam màu

Mãi giăng đ̀y ñi nhớ

Trĩu nặng giọt tình ngu.

 

Bao l̀n mình nhắc nhủ

Ta còn gì nữa đu

Chỉ thời gian tàn rũ

Xua tan đi giọt s̀u.

 

Cùng vượt qua t́t cả

Giọt s̀u khuýt mong manh

Giũ bụi đường hư ảo

Trở lại mìn tươi xanh.

 

 

 

 

Hương Đài

8-11

 

 

 

 

      

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com