Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

  
 

 Tranh: Họa sĩ Phi Rm

 

 

Tc Rối

 

Nh vắng tim rung tắt nghẹn lời

Loằng ngoằng gi rt tiếng mưa rơi

Thu tn tc rối đời trơ trọi

Đng a mi nhu cảnh lẻ loi

Sch đọc no mn tm lạc lng

Thơ ghi tr mỏi thế chơi vơi

Khng gian tĩnh mịch lng t ti

Khoảnh khắc giật mnh nghĩ mi thi.

 

 

 

Hương Đi
9/2010

 

 

 

 

         

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com