Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

                             

Tnh M

 

Lặng thầm đếm l thu rơi

Chiều trầm con ngẫm những lời mẹ khuyn

Ci xa mẹ đ an nhin

Trời my xanh thẫm ru miền tịch liu

m đềm nghe gi hiu hiu

Mnh mng tnh mẹ dạy điều huệ n

Gia ti đức độ con cần

Khung trời hiếu tử Vu Lan ma về

Chuỗi ngy cơ cực l th

Giọt mồ hi mẹ pha l dẫn đường

Bng hnh mẹ mi vấn vương

Lung ling toả sng bến thương mọi nh

Cực lạc- ci tạm cch xa

Đục trong gạn lọc nết na vung trn

Mẹ- dng nước ngọt suối nguồn

Lời ru huyền thoại ngt hương mun đời.

 

 

Hương Đi
 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com