Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh giấc

Hoạ thơ (Thức giấc) Nhạn Đ

 

Tỉnh giấc canh ba chỉ c mnh

Mn đm phủ kn ci u minh

m thầm gối lệch cn vương bng

Thao thức phng khuya đọng tnh

Trăng h bn song giờ vắng dạng

Thơ ngm tựa cửa cũng im thinh

Vẳng đu lc đc g bung tiếng

Ẩn  hiện trong ta mỗi dng hnh..

 

 

 

 

Hương Đi
 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com