Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 Tranh: Họa sĩ Phi Rm

 

 

 

Th̀y c bè bạn ngày ́y by giờ

 

 

Hm nay ph́ bỉn phía bờ đng

Cả khng gian tươi nắng vàng vươn ḍy

Trời đ́t cỏ cy chuỷn màu ḷng l̃y

Đy - đó năm mươi năm

Bao cánh chim di khao khát mong chờ

Th́ ḥ th̀y c bạn bè xưa ́y

V̀ đy ḥi ng̣ thỏa nìm mơ

Nha Trang hn hoan, nụ cười h̀ng bừng nở

Mi, mắt rưng rưng... hòa chung nhịp thở

Th̉n thức vòng tay gặp gỡ b́t ngờ

Nhìu cy đại thụ sáng bừng vững chải

Mặc gió sương ṽn hoàn thịn đ́n sững sờ

Đã qua r̀i !

Những tháng năm mịt mài c̀n m̃n

Xe cát tưới chăm, mở đường vun đắp

Lớp lớp cy đời đã ḱt trái thơm hương

Và mãi đm ch̀i n̉y ḷc những yu thương.

 

Thời gian tri tri...

Trn tóc mọi người đ̀u vương màu sương ph́n

 Bụi ph́n xa r̀i...còn m vang bài giảng

Trời qu hương rạng rỡ thnh thang

Tan hợp vòng xoay, ngày vui họp mặt

Nơi ch́n đi - v̀, kỷ nịm những hào quang

Tạm bịt th̀y c với cả ñi lòng...

 

 

 

 

 

Hương Đi
29-11-10

 

 

 

 

         

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com