Trang Thơ và Truyện của Hương Đài                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bút hiệu:
HƯƠNG ĐÀI

Cựu học sinh trường
TH Trần B́nh Trọng,
Ninh Ḥa, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Giáo viên đă nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 Sinh Nhật Tôi 

 

Mưa đổ tháng mười sinh nhật tôi

Thân đơn hạt bụi rớt bên đờii

Trầm tư ḥn cuội lăn nghiêng ngả

Quanh quẩn khắc ghi kỷ niệm đời.

 

 

 

 

Hương Đài
10/10

 

 

         

Trang Thơ và Truyện của Hương Đài               |                 www.ninh-hoa.com