Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHT NGN NGA

Tr̀m tư nhịp śng qủn quanh ta

Từng sợi phiu lưu đủng đỉnh già

Ṿt ch́t hư danh cơn gió thoảng

Nhn thn sản nghịp sự phù hoa

Thuỳn xưa b́n cũ bao hờ hững

Thu mụn đường chìu ṽn thít tha

Đn nhận trần gian vui ci tạm

Nhn đời thanh thản pht ngn nga

 

 

 

Hương Đài

 

 

 

 

 

      

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com