Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 


Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 

PHONE

Tnh mnh trong suốt tựa pha l

Một cht vu vơ ngỡ đ kề

Phone gởi phone trao lời hẹn nhỡ

Cuối chiều xun muộn vẫn ngu ngơ.

 

 

 

HƯƠNG ĐI

7/2013

 

 

 

 

 

      

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com