Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 


                                                      Ảnh: Cắm Hoa Trang Tr - Hải Lộc

Nợ Duyn

 

 

Nay đ su mươi, lặng cuối trời !

Kiếp người lẩn quẩn cũng đnh thi

Nỗi sầu dai dẳng, khng cn nữa

Giọt đắng m thầm, đ cuốn tri

t nợ trần gian, xin hẹn lỗi

T duyn nhn thế, hứa ghi lời

Tc sương chan chứa bao mưa nắng

Xin cht bnh yn rọi xuống đời.

 

 

Hương Đi
 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com