Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ và Truyện của Hương Đài                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bút hiệu:
HƯƠNG ĐÀI

Cựu học sinh trường
TH Trần B́nh Trọng,
Ninh Ḥa, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Giáo viên đă nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

  
 NIỀM TiN

 

                                  

Dạy dỗ bao năm dưới mái trường

Đông về se lạnh vợi niềm thương

Bỏ công chăm bón ươm mầm trẻ

Dồn sức vun bồi tỏa nhuỵ hương

Sự nghiệp trồng người đâu đă thỏa

Cuộc đời nắn chữ vẫn c̣n vương

Ai ơi! Nhà giáo nghề cao quư

Nên giữ ḷng tin chốn học đường

 

 

 Hương Đài

12-07

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Hương Đài               |                 www.ninh-hoa.com