Trang Thơ và Truyện của Hương Đài                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bút hiệu:
HƯƠNG ĐÀI

Cựu học sinh trường
TH Trần B́nh Trọng,
Ninh Ḥa, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Giáo viên đă nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

Niệm Pháp Kinh

 Họa thơ Nam Kha

 

Tu niệm pháp kinh duyên đắc độ

Rời xa thế tục lợi không màng

Hương sen lăng đăng màu hoa trắng

Chân thiện quy y sắc áo vàng

Tăng phật tử, đường đi khắc khoải

Ánh thiền môn, trí chuyển man man

Nguyện xin hồng phước ân vô lượng

Thanh tịnh từ bi, dịu gió ngàn.

 

Hương Đài

 

Trang Thơ và Truyện của Hương Đài               |                 www.ninh-hoa.com