Trang Thơ và Truyện của Hương Đài                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bút hiệu:
HƯƠNG ĐÀI

Cựu học sinh trường
TH Trần B́nh Trọng,
Ninh Ḥa, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Giáo viên đă nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

  
 


NHỚ QUẨN QUANH
 

Nhiều đêm trăng dọi khẽ lay mành

Thao thức một ḿnh nhớ quẩn quanh

Bên ấy đóa quỳnh mơ gió lạ

Bờ ni cánh nhạn ngóng tin lành

Em đang nghe nỗi niềm trăn trở

Hoa sắp nhàu tâm sự mỏng manh

Khuya vắng sương rơi ḷng giá lạnh

Tàn canh mảnh vỡ ấy ! Thôi đành.

 

 

 

 

Hương Đài
15-1-10

 

 

 

         

 

Trang Thơ và Truyện của Hương Đài               |                 www.ninh-hoa.com