Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

  
 

 Tranh: Họa sĩ Phi Rm

 

 

NGỌC

[xướng-họa]

 

 

Tiếc ai cầm ngọc để rời tay

Chẳng biết trau tria ngỡ nhạt mu

Hối hận, muộn rồi đừng tiếc nữa

Xưa nay họa,phước vốn liền nhau.

 

Ngy no ngọc ấy gửi nhầm tay

Lăn lc nắng mưa chẳng đổi mu

Vin sng tnh cờ xoa mặt ngọc

Tạo thnh tranh ngọc chiếu đời nhau.

 

 

 

 

 

Hương Đi
9/2010

 

 

 

 

         

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com