Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

  
 


MẶC ĐỊNH ĐẤT TRỜI
Knh tặng nh thơ Đ.A.T

 

Biết anh đ lu, nh thơ người lnh

Đọc thơ anh trn cảm xc đa chiều

Đất nước qu hương từng dọc ngang chinh chiến

Qu đỗi ngọt ngo "Thng điệp tnh yu"

Đẹp "Trăng thơ" mối tnh "Khng hẹn"

Sng dậy buồng tim dẫu l "Tnh muộn"

Khắc khoải nghĩ về "Thời gian"

Qu khứ trong anh xanh mi ngt ngn

"Người sng Dinh" trắng mi đầu vẫn nhớ

Nhịp điệu thơ tnh hương neo đỉnh gi

Bi thơ cuối cng tri chặt tnh xa

Vội v g? Nỡ tắt nh sao sa?

Trần gian mong anh xa "Lời vĩnh biệt"

Say đắm vần thơ Cho - nhận

"Một mảnh sao rơi"...

                         mặc định đất trời

Hy giữ tm yn, đừng xao động

Nụ cười tin yu tươi mi...

                                 với thời gian.

 

 

 

Hương Đi

* Những chữ trong"..." l tn bi thơ của Đ.A.T

 

 

 

 

         

 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com