Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 


Tranh ba: Họa sĩ Phi-Rm

 

 

LƯỚT WEB NỐI VNG TAY

Họa Thơ:
 "SNG NGỜI TM BT"

Tc giả Nguyễn Văn Thnh

 

Sao sa nhấp nhnh tỏa hng tuần

Lướt web tm ai? Rộn r xun

Vọng tiếng hồn thơ cn đọng mi

Nức lng thi phẩm cứ xanh dần

Qu hương trang mạng in hnh dng

Phố biển tao đn đậm nghĩa nhn

Chắp bt năm chu cng hẹn gặp

Vng tay nối lại đẹp bao lần.

 

 

 

Hương Đài

21/3/2012

 

 

 

 

 Xướng : Nguyễn Văn Thnh 

 

SNG NGỜI TM BT

 

Gp bt chung tay cứ mỗi tuần,

Niềm vui cn đọng đến kỳ Xun .

Mong cho trang Web vươn cao mi,

Ước được đặc san đổi mới dần .

Khoa học văn chương khơi mạch sống,

Tao đn thi ph sng lng nhn .

Vng tay rộng mở ngời tm bt,

Cảm tạ tri m.biết vạn lần .

 

 

NGUYỄN VĂN THNH

9/2012

 

 

 

 

      

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com