Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 


Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 

LNG XƯA VẪN ĐỢI

Họa thơ Tn Nữ Cẩm Bn

 

Vườn cũ hằn in gc thẫn thờ

Lục bnh hoa tm ngt hương mơ

Mặt ao mờ ảo hồn ngơ ngẩn

Cnh n nghing chao dật dờ

Trăng trải đường khuya khơi ảo mộng

Gi lay đm vắng gợi tnh thơ

Lng xưa vẫn đợi người năm ấy

D bng hong hn phủ khi mờ.

 

 

 

Hương Đài

21/3/2012

 

 

 

 

 

      

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com