Trang Thơ và Truyện của Hương Đài                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bút hiệu:
HƯƠNG ĐÀI

Cựu học sinh trường
TH Trần B́nh Trọng,
Ninh Ḥa, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Giáo viên đă nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

Hương Trầm Thiên T

 

Mây bay Núi Đất quyện nhành thơ

Vang vọng chuông ngân vẳng tiếng chờ

Thiên Tứ sắc phong c̣n tưởng niệm

Thiền Sư gương sáng chẳng vơi mờ

Cỏ hoa bừng dậy xuân man mác

Trời đất chuyển ḿnh gió ngẩn ngơ

Bồ tát hồn sen tâm tĩnh lặng

Hương trầm nghi ngút thoảng trong mơ.

 

Hương Đài

 

Trang Thơ và Truyện của Hương Đài               |                 www.ninh-hoa.com