Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

 

                                               Tranh: LL Huyền Chiu

     

HỒN NI

 

  ***

 

Lang thang my phủ pha lưng đo

Rừng thẳm dang tay sng biển reo

Thong gi xn xao hồn ni đ

Đại ngn thổn thức sơn keo

Thời gian tỏa bng tm đu lại

Ngy thng xui dng bay mất theo

Trầm tch chiều bung sương khi tỏa

Hương đời d qu vẫn gieo neo.

 

 

 

 

Hương Đài

7-11

 

 

 

 

      

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com