Trang Thơ và Truyện của Hương Đài                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bút hiệu:
HƯƠNG ĐÀI

Cựu học sinh trường
TH Trần B́nh Trọng,
Ninh Ḥa, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Giáo viên đă nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 


Tranh: Họa sĩ Phi-Ṛm

 

HỒN HOANG

HƯƠNG nắng muộn màng cháy tóc ai

ĐÀI hoa thuở ấy loạn men cay

Ngu ngơ lời hẹn HOÀNG hôn tưởng

Xao xác không hồn THU biến bay.

 

 

 

HƯƠNG ĐÀI

5/2015

 

 

 

 

 

      

Trang Thơ và Truyện của Hương Đài               |                 www.ninh-hoa.com