Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

HOI HƯƠNG

 

THƯƠNG ai lặng lẽ mi lm ngơ

 QU         mến nhau chi cứ thẫn thờ

TNH     đến thuyền mơ vương nt hoạ

BẠN     tm bến mộng quyện hồn thơ

HOI   gom sợi nhớ mờ sương khi

THU     ngẫm cuộc đời tựa giấc mơ

HƯƠNG  thắm ngọt ngo xưa chy bỏng

ĐI       thương sng nhỏ cuộn x bờ.

 

 

 

Hương Đi
 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com