Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

 

 ĐƯA TIỄN
Knh viếng thi hữu Nhạn Đ
 

Anh đi đu vội Nhạn Đ ơi!

Rời bỏ trần gian chẳng một lời

Sửng sốt nn nhang giờ cch biệt

Nghẹn ngo hương khi pht chia phi

Đắng cay từng nếm mi nhn thế

Mặn ngọt trải qua vị nghĩa đời

Đưa tiễn người thơ về ct bụi

Nao lng kẻ ở giọt buồn rơi!

 

Hương Đi
9/2011

 

 

 

      

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com