Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

                                                                         Chợt thấy

Hạt sương trn cỏ vốn mong manh

Anh bảo cng nhau hi để dnh

Mưa bng phập phng,mau vỡ nt

Sợi tnh ngắn ngủi, chng tn nhanh

Chập chờn sương phả,ln my nhạt

Thấp thong nắng vờn,dải lụa xanh

Rm tc đường đời mun vị đắng

a tn, chợt thấy những chồi xanh.

 

Hương Đi

 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com