Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢM NHẬN HẠNH PHC


Hạnh phúc nhẹ nhàng g̀n gũi tự nhin

Như trời đ́t bao la, sng bỉn ńi lìn

Là m m lời ru của mẹ

Là dịu dàng tíng võng đưa nhè nhẹ

Dạt dào lòng con trẻ min man.

 

Hạnh phúc bài ca thơm nắng ngn vang

Là v thức, nước ngùn xui v̀ bỉn

Là gió trăng sao, vòng tim hòa quỵn

Bình yn cánh cò nhàn nhã rong chơi

Bủi chìu vàng thong dong mìn hoa cỏ.

 

Hạnh phúc quý ṿy, lại mong manh d̃ vỡ

Ch́n ring tư thăm thẳm b́t ngờ

Tình cờ đ́n ǹng nàn nóng bỏng

B́t chợt đi vứt cái cũ ṿi vàng

Ŕt v tình như tảng băng đng.

 

Hạnh phúc ring mình cười khóc dỡ

Gìn giữ nìm tin yu

B̃ng thành trò đùa ngạo ngh̃

Chuỵn bùn đắng chát nay gom lại

Vùi bỉn su mong giũ sạch bụi này.

          

 

Hương Đài

24-5-11

 

 

 

 

      

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com