Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

  
 


BIỂN CHIỀU

Mơn man con sng dịu hn bờ

Khc nhạc ru m tận ci mơ

Triền ct in chn vang tiếng đợi

D Trng ẩn dấu vọng cu chờ

Bng khung biển ht gieo nhung nhớ

Do dạt gi reo gợi thơ

Lồng lộng my trn về đỉnh ni

Chiều bung sương phủ lạnh trăng mờ.

 

 

 

Hương Đi

 

 

 

 

         

 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com