Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

                                                                        BẤT NGỜ

Thong chốc gp nhau chng thể ngờ

Ln sương khi mng si giăng tơ

Vầng my lơ lửng bao nim nh

Ngọn gi r ro nhng ng thơ

Nắng mi rn rng như sng mắt

Hương tnh ln thn ngỡ cơn mơ

Tri tim loạn nhp lng xao xuyến

Cảm xc bng khung mi thn thờ.

                            

Hương Đi

 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com