Trang Thơ v Truyện của Hương Đi                |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Bảy
Bt hiệu:
HƯƠNG ĐI

Cựu học sinh trường
TH Trần Bnh Trọng,
Ninh Ha, NK:1961-1965

Cựu học sinh trường
Nữ Trung Học Nha Trang NK: 1965-1969


 
Gio vin đ nghỉ hưu.
Hiện cư ngụ tại Việt Nam
 


 

 

 

 

 

 

                                                 BẠN  XƯA 

Ngy xưa b bạn học chung trường  

Kỷ niệm đong đầy mi vấn vương 

Mun nẻo đường đời say lối mộng 

Bao nguồn cảm xc đắm tnh thương 

Tiu dao cảnh tr vui sơn thủy

Xướng họa thơ văn với luật đường

Thương nhớ bao năm giờ gặp lại

Su mươi xun đẫm vẫn cn hương .

                            

Hương Đi

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Hương Đi               |                 www.ninh-hoa.com