Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thế Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 NGUYỄN THẾ HUY
 

Sinh năm: 1968

Qu qun:
Ninh Giang, Ninh Ha.

  Cựu học sinh trường Nguyễn Tri, hiện l gio vin trường THPT
tại Ninh Ha

 

 

Hiện đang sinh sống tại
Ninh Ha

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Cắm hoa trang tr: L Thị Lộc

 

 

PHỐ NHỎ


Phố nhỏ

Chủ nhật buồn

C ph đắng

Ấm lng viễn xứ

 

Phố nhỏ

T o ai

Bay phất phơ

Trong nắng

 

Phố nhỏ

Con đường quen

Đm về

Trăng t nghing bng.

 

 


 

Nguyễn Thế Huy

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thế Huy                |                 www.ninh-hoa.com