Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thế Huy             |                 www.ninh-hoa.com

 NGUYỄN THẾ HUY
 

Sinh năm: 1968

Qu qun:
Ninh Giang, Ninh Ha.

  Cựu học sinh trường Nguyễn Tri, hiện l gio vin trường THPT
tại Ninh Ha

 

 

Hiện đang sinh sống tại
Ninh Ha

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Cắm hoa trang tr: L Thị Lộc

 

 

NGY MAI EM ĐI


Ti khng dm nhn vo mắt em

Bởi đi mắt dễ lm tổn thương

Một tri tim đa cảm

Em đ cho ti sống lại

Dng sng của tuổi hai mươi

Ngy mai em đi

Để lại trong ti

Ai lấp đy khoảng trống ?

 

 


 

Nguyễn Thế Huy

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thế Huy                |                 www.ninh-hoa.com