Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thế Huy             |                 www.ninh-hoa.com

 NGUYỄN THẾ HUY
 

Sinh năm: 1968

Qu qun:
Ninh Giang, Ninh Ha.

  Cựu học sinh trường Nguyễn Tri, hiện l gio vin trường THPT
tại Ninh Ha

 

 

Hiện đang sinh sống tại
Ninh Ha

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Cắm hoa trang tr: L Thị Lộc

 

 

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


Ta về trường cũ

Người xưa đu rồi ?

Tm trong k ức

Nỗi niềm chơi vơi.

 

Những chiều tan học

Đợi nhau cổng trường

Đạp xe trn phố

o di dễ thương.

 

Đi tm dấu xưa

Trn con đường nhỏ

Nhớ ma phượng nở

Thế rồi chia xa.

 

Ci tuổi học tr

Ci thời nng nổi

Một thời lm thơ

Một thời để nhớ

 

 


 

Nguyễn Thế Huy

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thế Huy                |                 www.ninh-hoa.com