Nguyễn Thế Huy
 

Sinh năm: 1968

Qu qun:
Ninh Giang, Ninh Ha.

  Cựu học sinh
trường Nguyễn Tri, hiện l
gio vin trường THPT
tại Ninh Ha

 

 

Đang sinh sống tại
Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Biển - Gi Tu Bng

THU

Ngy Mai Em Đi 

Cảnh BA HỒ

Phố Nhỏ 

Một Thời Để Nhớ