Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thế Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 NGUYỄN THẾ HUY
 

Sinh năm: 1968

Qu qun:
Ninh Giang, Ninh Ha.

  Cựu học sinh trường Nguyễn Tri, hiện l gio vin trường THPT
tại Ninh Ha

 

 

Hiện đang sinh sống tại
Ninh Ha

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Ảnh: Ng Thị Bạch Huệ

 

CẢNH BA HỒ


i cảnh Ba Hồ, i cảnh thơ !

Nhịp đ l nh bước hững hờ

Nắng biếc soi trn từng kẻ l

Trời xanh tỏa bng xuống mặt hồ

Ngắm cảnh Ba Hồ tưởng cảnh tin

Ma h rừng ni rộn tiếng chim

Một đn em nhỏ n đa tắm

Rừng xanh lnh lạnh, gi hiu hiu

 

 


 

Nguyễn Thế Huy

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thế Huy                |                 www.ninh-hoa.com