Tn thật: Nguyễn Thanh Trc
Bt hiệu: 
TR MY, MỘNG THƯỜNG, NẮNG CALI

Hiện cư ngụ ở California

Sở thch: chụp ảnh, thơ, du lịch

Hiện đang tham gia sinh hoạt thơ văn với cc diễn đn Hoa Sơn Trang, Bến Sng My, Một Gc Phố

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xun Muộn

Dng Xun

Nỗi Đau Tnh Xun

Giọt Nắng

Ma Lệ Thu

Phi Pha

Thu Nhớ

Tuổi Ngọc

Tnh Thin Thu