Em Không Đến  

Quê Cũ

Xóm Đạo

Một Chuyện T́nh

 Ước Ǵ 

Gái Ninh Ḥa

 

 


    Nguyễn Thân

Người làng Quang Đông, Ninh Ḥa.
 Cựu học sinh Trung học Bán Công. niên khóa 1960 1964,

 Hiện cư ngụ tại Rhode Island - Mỹ Quốc