Những Vần Thơ Vụn Gẫy

Thư Ngỏ  

 

 


NGUYỄN TẤN CA

Người xă Ninh Quang- Ninh Ḥa- Khánh Ḥa.
Nơi công tác: Trường TH Ninh B́nh

Tác phẩm đă in:
Không gian th́ thầm - Tập truyện - 1991

Tiếng ru trong đêm – Thơ- 1992

 

Hiện sinh sống tại Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không Đề

Ngũ Ngôn Nuối Tiếc

Vần Thơ Gửi Cha! 

Tháng Ba