Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.comNguyễn Thị Thanh T

  Cựu học sinh trường:
 Nữ Trung học Nha Trang
   Hiện cư ngụ tại:
Nha Trang, Việt Nam


 

 

 

 

 


 

NGỜI SÁNG CHÂN TU

 ---˜ ] ---

Xa lánh trần gian vào chốn thiền

Chân tu ngời sáng nét hồng chuyên

Hồi chuông dẫn kẻ xa lầm lạc

Tiếng mơ đưa ta thoát ảo huyền

Thưởng nguyệt nghinh phong tâm ánh nguyệt

Phước duyên hạnh ngộ đạo thiên duyên

Hồng Ân Tam Bảo cầu gia hộ

Chánh pháp hoằng khai đến khắp miền .

 ---˜ ] ---

Nguyễn Thị Thanh T
 


 

                        

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.com