Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

XƯA, TỎ T̀NH
 

 


Vạt áo em xưa,
Anh giữ trong tay
Em khóc bất ngờ
Đêm run bóng lá

Ngh́n sau c̣n nhớ
Lời tỏ t́nh xưa
Vừa si vừa vội
Vừa thật vừa mơ
Ta khóc ta cười
Tạ t́nh thơ dại

Ngh́n sau mây bay
Vạt áo về trời
Ôi nụ hôn ngời
Hoa trôi nước chẩy…

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com