Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

VƯỜN THƠM

 

 Như có ǵ trời bỏ giữa vườn thơm
Sao nắng trong, sao lựng hồng cả gió
Mắt ai nh́n như lúa đang hương

Cứ gọi tôi bước ngần reo thế nhé
Tôi theo về lích chích tiếng chim sâu
Ô lá trầu không vướng cái hương cau

Nắng nở lâm tâm vồng rau muống đất
Thầm th́ hoa. Thầm th́ mật ban sơ
Mắt ai nh́n
bắc vơng tiếng ầu ơ…


 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com