Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

VỀ NGANG CHỐN CŨ

  

Chân buồn cỏ cũng ngậm ngùi
Mắt ưu tư đổ theo xuôi một gịng
Về đây hứng giọt t́nh không
Vắng người, sông biển mênh mông chia ĺa

Buồn ta lay bước chân khuya
Con trăng hẹn với từ ly lúc nào
Đêm nằm lạnh cả chiêm bao
Gió xưa im tiếng ra vào căm căm
Người ơi, một giấc trăm năm…
 


 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

1979

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com