Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

- Quê nội tại làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ḥa.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Sài G̣n
- Tốt nghiệp Cử nhân Luật tháng 12 năm 1974

Tác phẩm đă xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nhà Xuất bản Khánh Ḥa, 1991
(2) Tơ Tóc Cũng Buồn
Nhà Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đêm Hoa, Nhà Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sáng
Nhà Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Bùa Hương
(Ư thức bản thảo phát hành trong ṿng thân hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

TRĂM NĂM

 


 

Trăm năm lỡ một cơi trầu
Ai se chỉ thắm, duyên đau nợ chờ
Trăm năm lỗi một giấc mơ
T́nh ơi quấn quít sợi tơ chia ĺa
Trăm năm vời vợi đêm khuya
Khóc cười riêng giấc,
trăng chia vô thường
Trăm năm tơ tóc sợi buồn
Uyên ương t́m măi cánh nương nhau về
Trăm năm núi đá hẹn thề
Lời linh thiêng cũng mộng mê luân hồi
Trăm năm chung thủy trông vời…

 NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

1978
(TẬP THƠ TRĂM NĂM, 1991)

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khánh Minh               |                 www.ninh-hoa.com