Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khnh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHNH MINH

- Qu nội tại lng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ha.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Si Gn
- Tốt nghiệp Cử nhn Luật thng 12 năm 1974

Tc phẩm đ xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nh Xuất bản Khnh Ha, 1991
(2) Tơ Tc Cũng Buồn
Nh Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đm Hoa, Nh Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sng
Nh Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Ba Hương
( thức bản thảo pht hnh trong vng thn hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

TIẾNG THỞ DI
Tặng Ng Nguyn Phi

 

 


Biển gọi giang hồ từ gi ni
Nghing trời lận đận bước mưa pha
Nghe ai trở lại cng đm vắng
Bnh vỡ trăng loang, nước mắt nha

Ngang trời một thuở đau lng gi
Sương khi m sa o biếc tơi
Đn sch bi ngi đm thức giấc
Đời đi lần lữa gc trăng phơi

Thơ dang dở x nhầu năm thng
Ch mọn buồn nghe ni xẻ trời
Cơm o vấn vương lng giấy thẳm
Đường qua xứ mộng chm tăm hơi

Du biển nằm mơ chuyện vĩnh hằng
Ai cn hệ lụy với mng lung
Đằm đằm vuốt mặt bn cay đắng
Soi đy ly hỏi chuyện v cng

Hỏi với trăng xưa đầu ni cũ
Về đu ước hẹn những ai ai
Đm cong lưng mẹ tay cn nu
Mun dặm đường qu tiếng thở di

 

 NGUYỄN THỊ KHNH MINH

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khnh Minh               |                 www.ninh-hoa.com