Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khnh Minh               |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ KHNH MINH

- Qu nội tại lng Thuận Mỹ, huyện Ninh Ha.
- Học tại Nha Trang,
sau học ở Đại học Luật Khoa Si Gn
- Tốt nghiệp Cử nhn Luật thng 12 năm 1974

Tc phẩm đ xuất bản:

(1) Tặng Phẩm, Trăm Năm. Nh Xuất bản Khnh Ha, 1991
(2) Tơ Tc Cũng Buồn
Nh Xuất bản Văn Học, 1997
(3) Đm Hoa, Nh Xuất bản Văn Học, 1999
(4) Những Buổi Sng
Nh Xuất bản Trẻ, 2002
(5) Ba Hương
( thức bản thảo pht hnh trong vng thn hữu, 2009)

Hiện sinh sống tại
California, Mỹ Quốc.


 

 

 

 

 

    

 

 

SANG MA

 

 

 

Thng năm l mộng, đang đi
Thời gian rt lại một th thầm xưa

Ma đng khp np dạ thưa
Cnh xun tơ ng đ vừa đơm hoa

Vng tay mở rất qu nh
Trng ln đi mắt đ l qu hương

 


 NGUYỄN THỊ KHNH MINH

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Khnh Minh               |                 www.ninh-hoa.com